Általános szerződési feltételek

2020.03.02.

1. Bevezető rendelkezések

Jelen Általános szerződési feltételek célja, hogy az Osv’ART Yoga & Pilates Studio (a továbbiakban: Szolgáltató) kurzusaira történő jelentkezési, lemondási, részvételi, valamint a Szolgáltató szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket rögzítse. A Szolgáltató adatai Cégnév: Amego Film Kft. Székhely: 1056-Budapest, Váci u. 81. 4.em. Adószám: 24220408-2-41 A Szolgáltató telephelye 1055-Budapest, Falk Miksa u. 28. 1/c

2. Részvételi feltételek

A www.osvart.yoga weboldalon a Szolgáltató kurzusain való részvételi lehetőséget értékesítünk. A kurzusokra való jelentkezésre a weboldalon keresztül, regisztrációt követően, továbbá személyes egyeztetés útján van lehetőség. Ajándékutalvány (voucher) birtokosai számára is szükséges az online bejelentkezés az időpontfoglaláshoz. Ön jelen weboldal használatával, illetőleg az azon történő regisztrációval, az internetes felületen keresztül történő jelentkezéssel illetve személyes jelentkezésének rögzítésével kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Szolgáltató kurzusaira történő jelentkezési, lemondási, részvételi, valamint szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési szabályokat, és annak minden pontjával egyetért. Kurzusainkat elsősorban felnőtteknek ajánljuk. A kurzusokat legalább öt jelentkező esetén tartjuk meg. Amennyiben bármely kurzus a jelentkezők érdekkörén kívül eső okból nem kerül megtartásra (ideértve azt az esetet is, ha nincs meg a kurzus elindításához szükséges minimális létszám), a már befizetett részvételi díj bármely szabad létszámmal rendelkező kurzuson felhasználható. Amennyiben a jelentkező nem kívánja az ily módon biztosított részvételi lehetőséggel élni, erre vonatkozó igénye közlésétől számított 30 napon belül a kurzus részvételi díját visszafizetjük. A résztvevőket a jelentkezés elküldésének alapján regisztráljuk. A részvételi díj teljesítése a 7. pontban foglaltak szerint történik. A kurzusra történő jelentkezés menete: i. A kurzus adatlapján a jelentkező rákattint a „Bejelentkezés” gombra. ii. A jelentkezésről a rendszer egy automatikus e-mailben tájékoztatja, a megrendelés élővé vált. iii. A megrendelt részvételt jelentkezéskor bankkártyával a weboldalon azonnal, vagy Stúdiónkban személyesen, illetve banki átutalással kell kifizetni, a jelentkezéstől számított 3 munkanapon belül. iv. Az internetes jelentkeztető rendszer a jelentkezés/megrendelés véglegesítéséről automatikus levelet küld. A jelentkezés/megrendelés egyedi azonosító számára hivatkozva a jelentkező a megrendeléssel kapcsolatban további információt kaphat elérhetőségeink bármelyikén. 3. A kurzusok menete Tematikus tanfolyamok esetében a kurzus alkalmanként általában 1,5 óra hosszú, célszerű a kezdést megelőzően legalább 15 perccel a helyszínen megjelenni. A jelentkező késése esetén nincs lehetőségünk a tanfolyam időtartamának meghosszabbítására, a gyakorlásra azonban a késve érkező jelentkező jogosult bekapcsolódni. A résztvevő saját hibájából vagy a tanfolyamok más résztvevőjének hibájából bekövetkezett balesetekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A személyi sérüléssel járó balesetről valamennyi esetben a helyszínen jegyzőkönyvet veszünk fel, amelyet a jelenlévő oktató, valamint szükség esetén más, a kurzuson részt vevő, jelenlévő személy az aláírásával hitelesít.

4. Menük

A Szolgáltató a gyakorlás menetének meghatározásának kizárólagos jogát fenntartja. Amennyiben a jelentkező valamilyen korábbi sérüléssel rendelkezik, köteles az oktatót erről előzetesen értesíteni legalább az első alkalom előtti időpontig. A jelentkezők a kurzusokon saját eszközt használhatna, de a jógaközpont biztosítja a szükséges eszközöket.

5. Kapcsolattartás

A jelentkezőkkel való kapcsolattartás az online regisztráció vagy a személyes jelentkezés során megadott e-mail címen és telefonszámon történik. A Szolgáltató nem felel a megadott telefonszám vagy e-mail cím elérhetőségéért, az e-mail szolgáltatás működéséért. A jelentkezővel való kapcsolatfelvétel ezen okból történő meghiúsulásából eredő károkért a Szolgáltató nem felel.

6. Részvételi díjak

A részvételi díj tartalmazza az okleveles oktató által vezetett elméleti és gyakorlati tudásanyagot. A részvételi díjként a bruttó árat tüntetjük fel.

7. Fizetés módja

a. PayPal fizetési mód

A Szolgáltató a PayPal rendszerével szerződéses jogviszonyban áll. Az internetes felületen a PayPal fizetési rendszerének igénybe vételével van lehetőség a tanfolyamok árának befizetésére. A PayPal fizetési mód használatához a jelentkezőnek PayPal regisztrációval kell rendelkeznie. A regisztrációt a www.paypal.com internetes oldalon kell elvégezni. A PayPal rendszer használatával összefüggésben felmerülő problémákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, az ily módon létrejövő jogviszonyokért, valamint az azokból fakadó jogokért és kötelezettségekért a PayPal rendszer üzemeltetője a felelős.

b. Banki átutalás

A jelentkező jogosult a kiválasztott kurzus részvételi díját banki átutalással megfizetni. Banki átutalás esetén a regisztráció a Szolgáltató alább megjelölt bankszámláján történő jóváírását követően aktiválódik. Ennek megfelelően célszerű az átutalást úgy kezdeményezni, hogy a részvételi díj jóváírására legkésőbb a kurzus időpontját megelőző munkanapon sor kerüljön.

A banki átutalás adatai

Cégnév: Amego Film Kft Bankszámlaszám: 12010611-01551404-00100009 Bank neve: Raiffeisen Bank Az átutalás közleményében a jelentkező köteles a jelentkezést visszaigazoló e-mailben vagy személyesen kapott egyedi foglalási azonosítót feltüntetni.

c. Készpénzes fizetés

A részvételi díj készpénzes teljesítésére a jelentkezéstől számított 3 munkanapon belül van lehetőség nyitvatartási időben. Amennyiben a jelentkezés a kurzus napjától számított 3 napon belül történik, úgy a kurzus előtt, érkezéskor a helyszínen is van lehetőség a résztvevői díj rendezésére.

d. Voucher

Ajándékutalványok kaphatók a Szolgáltató Bevezető rendelkezésekben meghatározott Stúdiójában. A voucher a Szolgáltatónál meghirdetett bármely tanfolyamon beváltható. A voucher érvényessége a vásárlástól számított egy év. A voucherrel történő jelentkezés feltételei: A voucher készpénzre nem váltható.

e. Fizetés bankkártyával, internetes felületen keresztül

A Szolgáltató részére az erre irányuló szerződés alapján az OTP Mobil és a Barion biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor a jelentkezőt a rendszer átirányítja az OTP Simple vagy a Barion fizetőoldalára, így a fizetés a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik. Az internetes áruház a jelentkező kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet. A bankkártyás fizetés folyamatában az OTP Simple és a Barion rendszerének a fizetés irányítására vonatkozó információit, szabályait kell figyelembe venni. Az OTP Simple és a Barion rendszerének működésével, rendelkezésre állásával kapcsolatban felmerülő problémákért a Szolgáltató nem felel. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. 8. Részvételi szabályok A kurzusokon való részvétel lehetősége az a jelen általános szerződési feltételekben foglaltak szerint bárki részére nyitva áll a következő megszorításokkal. A kurzuson való részvételből a Szolgáltató képviseletében eljáró, jelenlévő oktató jogosult kizárni különösen azt, aki az alapvető higiéniai feltételeknek nem felel meg, azaz: a kurzuson a Szolgáltató által biztosított lehetőség ellenére a kötelező tisztálkodást megtagadja; egészségi állapota, személyes higiénéje a kurzus többi résztvevőjének egészségét, nyilvánvalóan veszélyezteti; a jógaközpontban kötelező, a kurzust megelőzően közölt biztonsági szabályokat szándékosan vagy ismételten megszegi; magatartásával a kurzuson résztvevők testi épségét vagy szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti; viselkedésével a társas együttműködés alapvető etikai szabályait áthágja a jógatanfolyam menetét szándékosan hátráltatja vagy megakadályozza. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben a résztvevőt a kurzuson való részvételből a fentiek miatt kizárta, a további kurzusokra való jelentkezés lehetőségét tőle előre megtagadja. A résztvevők a jógatermet, valamint annak felszerelési tárgyait, a rendelkezésre bocsátott eszközöket kizárólag a jelen szerződésben rögzített célokra és rendeltetésszerűen jogosultak használni, és felelősek az azokban a magatartásukkal összefüggésben felmerült károkért.

9. Tanfolyam elmaradása, módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a kurzusok időpontját vagy előre meghirdetett tematikáját módosítsa. A tanfolyam esetleges elmaradásáról vagy az időpontváltozásról a Szolgáltató legalább 12 órával a tanfolyam előtt a jelentkezés során megadott e-mail címre küldött levélben értesíti jelentkezőket. Az elmaradt tanfolyam vonatkozásában befizetett részvételi díj bármely később időpontban meghirdetett kurzusra felhasználható.

10. Lemondási feltételek

a. A résztvevők a kiválasztott tanfolyamot megelőzően legfeljebb 24 órával jogosultak a részvételt lemondani, azaz a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéstől kötbérmentesen elállni. A jelen pont szerinti elállást követően a már megfizetett részvételi díj bármely kurzusra felhasználható. Amennyiben a szerződéstől a jelen pont alapján elálló jelentkező nem kíván másik tanfolyamon részt venni, az általa előre megfizetett összeget az elállás közlésétől számított 60 napon belül visszatérítjük. Voucherrel regisztráló jelentkező részére a részvételi díj visszatérítésére nincs mód. b. A tanfolyamot megelőző 24 órán belül közölt elállás esetén a részvételi díj visszafizetésére nincs mód. A jelentkezők a lemondást/elállást az automatikus bejelentkezési rendszerben rögzíthetik. A tanfolyamokon való részvételi lehetőség névre szóló, a részvételi lehetőség nem átruházható.

11. Adatkezelés

A Szolgáltató a jelen szerződéssel összefüggésben személyes adatokat kezel. A Szolgáltató az adatkezelés vonatkozásában az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el. A kurzusokra történő jelentkezés során a szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át. Oldalaink böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. Az online jelentkezési rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek. A megrendelt szolgáltatásról számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig történik. Adatainak módosítását vagy törlését a rendszerből bármikor kérheti írásban. A kurzusra történő jelentkezéssel egyidejűleg megadott e-mail cím automatikusan felkerül a Szolgáltató hírlevél adatbázisába. A jelentkező a hírlevélre feliratkozottak listájáról bármikor jogosult a törlését kérni, anélkül hogy jelentkezése törlésre kerülne. A hírlevélről leiratkozni saját regisztrációs profilján belül, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás / Unsubscribe” link segítségével lehet.
Scroll to Top